Tutkimushankkeille

vuorovaikutussuunnitelmat

Monet rahoittajat edellyttävät tutkimusryhmiltä yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Autamme tutkimusryhmiä vuorovaikutussuunnitelman laa- timisessa määrittelemällä keiden kanssa ja minkälaisin keinoin hanke voi tehdä vuorovaikutustyötä: määritämme tavoitteet, keinot, sidosryhmät ja toteuttamistavat. Sidosryhmien kuvauksen tulee olla realistinen ja siitä tulee käydä ilmi keiden kanssa, miksi ja miten mahdollinen konsortio, tai muu taho, tekee yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi, ja miten vuorovaikutuskumppanit hyötyvät yhteistyöstä.

vaikuttavuuskertomukset

Keille tutkimushankkeet haluavat viestiä ja millä keinoin? Tutkimuksen vaikutusten aikaansaaminen ei ole lopputulos vaan prosessi, etenkin jos puhutaan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.  Lopputulos ei ole vain luetteloimista, vaan prosessin avaamista, esittämistä ja sen läpinäkyväksi tekemistä. Projektin edetessä vaikutuksia peilataan jatkuvasti tavoitteisiin ja menetelmiin.

Tämä malli on käytössä etenkin STN ( Strategisen Tutkimuksen Neuvoston) hankkeissa, ja on jatkuvaa läpi tutkimusprojektin jatkuvaa toimintaa. Vaikuttavuuskertomukset esittävät tutkimuksen tavoitteet, miten ja millä toimilla tavoitteet voidaan saavuttaa, ja mitkä tekijät vaikuttavat matkan varrella tavoitteisiin ja projektin toteuttamiseen.

vaikuttavuusviestintä

Vaikuttavuuden tunnistaminen ja tiivistäminen viestinnällisiin muotoihin on haastaavaa, etenkin tutkimuksessa.  Me autamme tunnistamaan ydinviestisi, tarvittaessa visualisoimme sen ja kartoitamme relevantit asianomaiset tahot. Autamme kytkeytymään tiedeyhteisön ulkopuolisiin tahoihin ja rakentamaan siltoja päätöksenteon ja elinkeinoelämän, sekä tiedeyhteisön välille.

Vaikuttavuuskertomuksilla (kts. yllä), tutkimushankkeet kuvaavat yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuuttaan esimerkiksi rahoittajille. Valjastamme vaikuttavuuskertomusten tiedon tarinallisin, visuaalisin ja tutkimuksellisin keinoin, ja tuomme sen kohdeyleisölle.

someperehdytys

Tapahtuuko sosiaalisen median kanavissasi oikeita asioita? Someperehdytyksessä luodaan tai terävöitetään tutkimushankkeen profiiliin sopiva somestrategia. Kartoitamme hankkeen someen liittyvät tarpeet, tavoitteet, kohderyhmät ja niiden tavoittamiseen sopivat kanavat. Tarpeen mukaan voidaan ideoida hankkeen somestrategiaan sopivia erityisiä sisältökonsepteja. Valitaan mittareita, joiden avulla somestrategian onnistumista voidaan mitata. Yleisön käyttäytymistä somekanavissa kartoitetaan tutustumalla analytiikkaan: esimerkiksi mitä yleisösegmenttejä käyttäjistä löytyy ja mistä he löytävät tiensä hankkeen pariin.

visuaalinen viestintä

Visuaalinen viestintä on olennainen osa tutkimushankkeiden viestintää ja sillä voidaan tukea muun viestinnän tavoitteita. Tutustu visuaaliseen viestintäämme tästä

esimerkkejä

tapahtumat

Tuotamme tiedetapahtumia. Tapahtumissa tuomme yhteen innovatiivisilla tavoilla tiedettä, taidetta ja asiantuntijoita, aina uusia keinoja kokeillen ja rajoja rikkoen. Tarvittaessa neuvomme ja opastamme tutkijoita ja tutkimusryhmiä tapahtumien järjestämisen kaikissa vaiheissa.

Toteutamme lisäksi tapahtumaviestintää, mm. tapahtumaohjelmia, lehdistötiedotteita sekä tapahtumien some-viestintää, joka sisältää visuaalisen ilmeen luomisen markkinointitarkoituksiin.

Visuaalinen viestintä

Jos tarvitset ilmeen projektillesi, nettisivun, logon tai mitä tahansa mikä näyttää hyvältä, niin me autamme sinua tekemään sen toiveittesi mukaisesti.

  • Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivuja
  • Suunnittelemme projekteille ja tapahtumille visuaalisen ilmeen
  • Taitamme tutkimusraportteja ja -julkaisuja
  • Teemme videoita ja kuvauksia
  • Suunnittelemme ja toteutamme infografiikkaa ja muuta tiedon visualisointia
  • Teemme kuvituksia someen näkyvyyden lisäämiseksi
  • Suunnittelemme ja toteutamme logoja

 

Virtuaalitodellisuus

Kiinnostavatko virtuaalitodellisuus ja XR-teknologiat, mutta et tiedä mistä aloittaa? Tuotamme uusia teknologioita hyödyntäviä hankkeita sisältö edellä. Tarjoamme myös palveluita teknologioihin tutustumiseksi ja konseptoinnin tueksi, aina lyhyestä esittelystä rahoituksen hankintaan.

OTA YHTEYTTÄ

Aleksanterinkatu 12
00170 Helsinki 

info@tiedeagentuuri.fi