Tiedeagentuurista

Tiedeagentuuri on tiedeviestinnän ammattilaiskollektiivi, joka suunnittelee ja toteuttaa viestintäpalveluita tiedekentän erityistarpeisiin. Kasvatamme tutkimushankkeiden näkyvyyttä, koostamme tutkimuksellisia raportteja, toteutamme vaikuttavuusviestintää, tapahtumatuotantoa ja muita palveluita.

Palvelumme huomioivat aina sekä tiedon tuottajan että tiedon käyttäjän. Toteutuksessa näkyvät molempien osapuolten tarpeet.

Kenelle viestitään ja mitä tarkoitusta varten? Keitä toivotaan tiedetapahtuman yleisöksi? Missä kanavissa ja millä keinoin tietystä tutkimuksesta kannattaa viestiä? Kuinka tutkimus voi tukea yrityksen tuotekehitystä tai markkinointia?

Tutkimuksella ja tieteellä on itseisarvo, jonka toimintamme nostaa näkyviin. Tutkijavetoinen kollektiivimme tuntee tutkimuksen teon ja tutkimusviestinnän haasteet omakohtaisesti. Olemme tutkijoita, minkä lisäksi monialaisella tiimillämme on vaikuttavaa substanssiosaamista tiedeviestintäkentän joka kulmalta. Haluamme löytää keinoja, joilla tutkimuksesta viestiminen otetaan luontevasti huomioon kaikissa tutkimuksen vaiheissa.

Tiedeagentuuri Oy on Allegra Lab Helsinki ry:n omistama yritys. Se on syntynyt yhdistyksen toiminnasta ja aktiivisten toimijoiden tarpeesta laajentaa yhdistyksen toimintaa tutkijoiden vetämään ammattimaiseen tiedeviestintään.

Aleksanterinkatu 12
00170 Helsinki 

info@tiedeagentuuri.fi