Tutkijalle

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tutkijoiden ammatillinen kenttä on muuttunut radikaalisti: vakituisen työsuhteen sijaan yhä useampi tutkija toimii määräaikaisena projektitutkijana. Myös vaatimukset tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ovat kasvaneet. Nykyään tutkimushankkeilta odotetaan ammattimaisia viestintäsuunnitelmia. Samalla tutkijoiden odotetaan tarjoavan kontribuutiota yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja maailmaa vaivaavien ’viheliäisten ongelmien’ ratkaisuun. Nämä kehityskaaret sisältävät paljon positiivista.

Tutkitun tiedon ja tutkijoiden tarve ja tärkeys tiedostetaan nyt vahvasti.

Samalla toiveet lisäävät yksittäisiin tutkimusryhmiin ja tutkijoihin kohdistuvia odotuksia: heidän tulisi olla samaan aikaan sekä oman alansa huippuasiantuntijoita että tiedeviestinnän erityisosaajia.Tilanne herättää ymmärrettävää hämmennystä ja jopa ahdistusta. Mistä löytää sekä näiden vaatimusten tarvitsema aika että osaaminen?

Juuri tässä kohtaa avuksi tulevat Tiedeagentuurin palvelut.

Tiedeagentuurin palvelut on suunniteltu vastaamaan nimenomaan tutkijoiden ja tutkimushankkeiden tarpeita –  resurssein, joita yhä useampi hankerahoittaja kohdentaa tutkimuksen vaikuttavuuteen. Tiedeagentuuri auttaa sanoittamaan tutkijan osaamisen laajalti ymmärrettävään muotoon. Tiedeagentuuri luo tutkimushankkeelle yhteistyössä tutkijoiden kanssa asiantuntevan viestintäsuunnitelman ja etsii tutkimukselle oikean yleisön – oli tämä sitten päättäjät, lainsäätäjät tai media.

Tiedeagentuuri toteuttaa erilaiset tapahtumat kulloisellekin kohderyhmälle räätälöiden, mukaan lukien niin perinteiset konferenssit, keskustelutilaisuudet kuin tiedettä ja taidetta yhdistävät tapahtumat. Tiedeagentuurin ammattimaisen graafisen suunnittelun avulla tutkimukselle tai hankkeelle voidaan luoda oma tunnistettava visuaalinen ilme tapahtumia, somea ja verkkosivuja varten. Kun nettisivuihin liitetään tutkijan oma portfolio, myös tutkijan oma ammatillinen läsnäolo vahvistuu.

Tällä on erityinen merkitys tänä projektitutkimuksen aikakautena, jolloin tutkijan profiili tyypillisesti katoaa yliopistojen tietokannoista heti työsuhteen päätyttyä. Kaikkinensa Tiedeagentuuri tarjoaa modernin tutkijan kaipaaman työkalupakin, jonka avulla tutkija voi keskittyä nimenomaan omaan erityisosaamiseensa – tutkimukseen.

Ota yhteyttä niin keskustelemme, kuinka Tiedeagentuuri voisi palvella myös sinua ja tutkimushankettasi!

OTA YHTEYTTÄ