Visio

Jotta tutkittu tieto voi muuttaa maailmaa, sen täytyy kohdata muu yhteiskunta. Meidän tehtävämme on ratkaista, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Tutkijoina ja tiedevaikuttamisen ammattilaisina toimimme tieteen, tutkimuksen  ja viestinnän rajapinnassa. 

Autamme tutkimusprojekteja tunnistamaan heidän hankkeensa vaikuttavuuden  ja tiivistämään sen viestintään. Tuemme hankkeita myös vuorovaikutussuunnitelmien laatimisessa. 

Tuottamamme vastuullisuusselvitykset perustuvat oikean ja asiakkaalle oleellisen tiedon löytämiseen ja sen analyyttiseen soveltamiseen sekä viestinnällistämiseen. 

Tutkimus ja tiede ovat meille itseisarvoja. Monialainen tiimimme hyödyntää tutkimuksellista osaamista sekä muotoilun ja taiteen keinoja vaikuttavien, erottuvien palveluiden luomiseen.

Tiedeagentuuri Oy on Allegra Lab Helsinki ry:n omistama yritys. Allegra Lab Hki toimii tieteen, taiteen ja tutkimuksen rajapinnassa pyrkimyksenä löytää näille aloille uudenlaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusia ilmaisumuotoja. Tiedeagentuuri perustettiin vuonna 2016 toteuttamaan yhdistyksen toimintaideaa tukevia tilaustoimeksiantoja.

OTA YHTEYTTÄ