Väestönmuutos

Tutkimusraportti ja tutkitun tiedon jalkautusprojekti

Tilaaja: Koneen säätiö

Tutkimuksellinen loppuraportti koosti yhteen Koneen säätiön vuonna rahoittaman Väestönmuutos-tutkimusklusterin tuloksia. Loppuraportti oli osa puolivuotista pilottia, joka kokosi yhteen tietoa väestönmuutos-hankkeista ja niiden tuloksista. jona aikana toteutettiin useita eri tavoin tutkimustietoa esiin tuovia tapahtumia: TiedeGalleria, LounasPalaveri sekä Tiedeviestintäkeskustelu. Projekti oli monimediainen ja siinä käytettiin Twitteriä, Instagramia ja Facebook-tapahtumasivustoja. TiedeGalleriasta ja Tiedeviestintäkeskustelusta tehtiin myös videotallenne.

Väestönmuutos oli Koneen Säätiön vuonna 2011 lanseeraama tutkimushankekokonaisuus, jossa säätiö on rahoittanut seitsemää monitieteistä tutkimushanketta. Hankkeissa on tutkittu niin globaaliin väestönkasvuun kuin paikallisempiin väestönmuutosilmiöihin liittyviä syitä, seurauksia, mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimusten keskiössä ovat olleet muuttoliikkeet, yhteisöt, ryhmäsuhteet, konfliktit, perheellistyminen, tilastot ja itsemurhat. Suurin osa hankkeista päättyi vuoden 2014 lopussa, osan vielä jatkuessa.

Hanke toteutettiin ALH:n pilottina.

Projektin sivusto

Pilottiprojekti Koneen säätiön sivuilla

Loppuraportti

Lounaspalaveri-tapahtuma Facebookissa

Tiedeviestintäkeskustelun tapahtuma Facebookissa

OTA YHTEYTTÄ